L’AGAUR obre la nova convocatòria FI

AGAUR L’AGAUR ha publicat la nova convocatòria FI per a la incorporació de nou personal investigador novell 2011 i la renovació de les persones que han gaudit d’aquests ajuts durant l’any 2010 (FI-DGR).

 

Nous candidats/candidates:


Una de les novetats de la convocatòria especifica que les persones candidates que no hagin cursat la llicenciatura, el grau, la diplomatura, els 20 crèdits docents d’un programa de doctorat o els estudis d’un màster oficial a la URL, hauran de portar la documentació addicional que es detalla a la convocatòria. Per altre banda, aquest any el currículum del grup de recerca al qual es vincula la candidatura té una valoració més elevada que la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata.

A la web de l’AGAUR es pot trobar el model normalitzat de sol·licitud que haurà de constar amb el vistiplau del director o directora del projecte de recerca. La persona sol·licitant haurà d’enviar la sol·licitud electrònicament  i posteriorment presentar la documentació en paper al Registre del Rectorat.
La data límit per a presentar la documentació al Registre del Rectorat (C. Claravall 1-3) és el proper 21 de setembre de 2010.

Renovació del segon i tercer any de contracte:

El termini de presentació de les sol·licituds per a la renovació del segon i tercer any de contracte dependrà de la data d’inici i fi dels contractes anteriors:


•    Termini: del 15 al 30 de setembre de 2010, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de gener i el 30 d’abril.
•    Termini: del 15 al 30 de gener de 2011, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de maig  i el 31 d’agost.
•    Termini: del 15 al 30 de maig de 2011, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

 

Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació per a demanar el model de sol·licitud normalitzat.+ info: Convocatòria / AGAUR