Convocatòria dels ajuts del ‘Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica’

AECID L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  (AECID) ha obert la convocatòria per finançar diferents tipus d’accions amb països d’Iberoamèrica, de l’Àfrica Subsahariana i l’àrea Mediterrània.

 

Es tracta d’ajuts per a la realització de projectes conjunts d’investigació (només per a renovació), projectes conjunts de formació (només per a renovació), accions preparatòries i accions integrades per a l’enfortiment científic i institucional del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI). Les accions integrades subvencionables seran només aquelles que s’hagin de renovar i aquelles noves accions que provinguin d’accions preparatòries anteriors.

Les àrees temàtiques per a la realització d’aquestes accions són les prioritàries de la cooperacions bilateral entre Espanya i cadascun dels respectius països que apareixen a l’Annex III de la convocatòria.

Les sol·licituds d’ajut hauran de ser complimentades pel coordinador en nom del centre espanyol al que pertany o per l'entitat responsable espanyola en el cas d’Accions Integrades per al enfortiment institucional (Modalitat D) a través del formulari que es pot trobar a la següent pàgina web: www.aecid.es/pci


Cal recordar que només es podrà complimentar una sol·licitud per projecte i no es podrà sol·licitar amb el mateix projecte diferents modalitats.

El termini de presentació de sol·licituds es tanca el 31 de juliol de 2010.

+ info: Convocatòria