L’AQU obre la convocatòria d’avaluació de l'activitat investigadora del Personal Docent Investigador

AQU L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha publicat la convocatòria d’avaluació de l'activitat investigadora del Personal Docent Investigador (PDI) de la Universitat Ramon Llull (URL).

 

 

La convocatòria per a participar en els processos d'avaluació de la recerca (sexennis) romandrà oberta des del proper 28 de juny fins el 23 de juliol.

 

En la convocatòria s’avaluaran els períodes de l’activitat de recerca del PDI que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2009.

 

Hi haurà dues modalitats d’avaluació: l’avaluació normal (tram d’abast de sis anys d’investigació) i l’avaluació única (que avaluarà l’activitat investigadora desenvolupada fins el 31 de desembre de 2002).

 

 

+info: Convocatòria / AQU