Ajuts per estades de mobilitat de personal investigador estranger en centres espanyols

Ministerio de Educación El Ministeri d’Educació ha convocat els ajuts del Subprograma EXTESP-EDU del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación. L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la incorporació temporal del professorat i personal investigador estranger en grups de recerca dels diferents centres d’investigació i universitats espanyoles.

 

Aquest subprograma té dues modalitats segons el perfil de les persones sol·licitants:


a) Modalitat A: Estades de professorat i personal investigador estranger d’acreditada experiència en règim d’any sabàtic en centres espanyols.  S’adreça a persones principalment estrangeres (o espanyoles amb residència i investigació habitual a l’estranger) que hagin obtingut el grau de doctor amb anterioritat a l’1 de gener de 2000. Les estades hauran de tenir una durada de 3 a 12 mesos improrrogables i en un únic període.  Cada grup receptor només podrà presentar una sol•licitud en aquest subprograma.  

b) Modalitat B: Estades de joves doctors/es estrangers/es en centres espanyols. S’adreça a persones principalment estrangeres (o espanyoles amb residència i investigació habitual a l’estranger) que hagin obtingut el grau de doctor amb posterioritat a l’1 de gener de 2000. Les estades hauran de tenir una durada de 9 a 18 mesos, improrrogables i en un únic període. Cal tenir en compte que cada grup receptor només podrà presentar una sol·licitud en aquest subprograma.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació es tanca el dia 28 de juliol del 2010.

 

+info: Convocatòria