EL MICINN obre la convocatòria INNCORPORA per a la contractació i formació de personal tecnòleg

MCINN La Subdirecció General de Centres Tecnològics i Desenvolupament Empresarial del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) ha obert la convocatòria del subprograma INNCORPORA destinada a la concessió d’ajuts a empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics per a la nova contractació de personal tecnòleg per a realitzar projectes concrets de I+D.   

 

Els ajuts s’emmarquen dins de l’eix PERSONES de la Estratègia Estatal d’Innovació del (MICINN) que pretén potenciar la incorporació de talent i capacitat innovadora en el sector productiu.

 

La convocatòria INNCORPORA disposa d’un pressupost de 266M€ per al període 2010-2012. Concretament, 264M€ corresponen a la modalitat de préstecs que es destinaran a finançar les despeses de personal derivades de la contractació de tecnòlegs i tecnòlogues, així com els costos indirectes. Es tracta de préstecs amb un tipus d’interès del 0% i un termini d’amortització màxim de 9 anys, amb tres anys de carència, un import màxim de fins el 100% del cost i sense necessitat de garanties. Els 2M€ restants corresponen a la modalitat de subvencions per  finançar els costos de la formació inicial relacionada amb el projecte concret de I+D que es desenvolupi, obligatòriament, pel personal tecnòleg contractat mitjançant l’ajut d’aquesta convocatòria. Les persones tecnòlogues contractades per les institucions beneficiàries d’aquesta convocatòria realitzaran la seva formació mitjançant el Executive Master en Innovación de la Escuela de Organización Industrial, un programa formatiu exclusivament destinat a aquestes persones i finançat pel MICINN.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de juny de 2010.

 

+info: Convocatòria