L'AGAUR obre el termini d'ajuts a projectes, accions i mobilitat de la recerca

AGAUR L'AGAUR ha obert el termini de sol·licitud de diferents d'ajuts a la recerca per a estades de recerca fora de Catalunya  (BE-DGR) i per a professorat  i personal investigador visitant a Catalunya (PIV-DGR).


 

Convocatòria de beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR):

L’objectiu és atorgar beques predoctorals i postdoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora Catalunya.

Les activitats que constitueixen l’objecte de la convocatòria són les següents:

a) Modalitat A: beques per a estades relacionades amb la fase de recerca d’una tesi
doctoral. Les estades de recerca s’han de fer abans de dipositar la tesi doctoral entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2011 amb una duració d’1 a 6 mesos.

b) Modalitat B: beques destinades a estades de recerca per a personal amb grau de doctor o doctora amb dedicació a temps complet. Les estades de recerca s’han d’iniciar entre l’1 de juliol de 2010 i 31 de desembre de 2011 amb una duració d’1 a 4 mesos.

El termini oficial de presentació de sol·licituds s’acaba el 18 de Juny de 2010.

 

 

Convocatòria de beques de recerca per a professors i professores i investigadors i investigadores visitants a Catalunya 2010 (PIV-DGR):

L'objectiu és atorgar ajuts a les universitats catalanes, als centres de recerca i a les fundacions de recerca hospitalàries sense finalitat de lucre situades a Catalunya, per subvencionar estades de professors i professores i investigadors i investigadores sèniors d’experiència i excel·lència investigadora acreditades i de prestigi internacional reconegut de fora de Catalunya que col·laborin en un projecte docent o investigador amb el grup d’acollida.

La durada de les estades serà d'entre quinze dies i nou mesos. El període de gaudi de l'ajut comprèn entre l'1 de gener de 2011 i el 30 de setembre de 2012 i la incorporació al centre s'ha de fer efectiva durant l'any 2011.

 

El termini oficial de presentació de sol·licituds s’acaba el 18 de Juny de 2010.

 

+info: AGAUR / Convocatòria