Publicada l’avaluació de l’impacte del Programa Marc en la recerca en Ciències Socials i Humanitats

PM La Direcció General de Recerca de la Comissió Europea ha publicat l’avaluació de l’impacte científic del Programa Marc en Ciències Socials i Humanitats (SHH).

 

L’informe analitza treballs de recerca portats a terme sota l’Acció Clau Socioeconòmica del 5è Programa Marc mitjançant l’anàlisi bibliomètric i pretén ser un punt de referència per l’avaluació de l’impacte científic de posteriors programes .

L’estudi afirma que el programa va obtenir un èxit considerable a l’hora de produir  coneixement científic  d’alta qualitat a les àrees on actuava i que va ser particularment beneficiós per joves acadèmics i acadèmiques.

 

+ info: Evaluation of the Impact of Framework Programme supported Social Sciences and Humanities Research