El Plan Avanza finança projectes de recerca per afrontar els reptes de la societat del coneixement

PLAN NACIONAL I+D+i El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha obert la convocatòria d’ajudes per a projectes i accions de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació (AVANZA) dins del Pla Nacional de R+D+i 2008-2011. Aquesta acció estratègica tracta diferents temes relacionats amb els nous reptes que planteja la societat del coneixement com la creació de continguts digitals o l'estudi de la Internet del futur.

 

Amb aquest objectiu, la convocatòria tracta de promoure un teixit empresarial competitiu, desenvolupar l’eficiència d’infraestructures i xarxes d’informació, promoure la incorporació de les tecnologies de la informació en les PIME, incorporar els col·lectius més vulnerables a la Societat de la Informació, promoure serveis públics digitals i de qualitat i assegurar la confiança en les aplicacions, serveis i continguts. Per a abastar aquests àmbits, la convocatòria ha obert quatre subprogrames:

   a) Avanza Formación, orientat a millorar la formació general, en TIC i amb TIC, de personal de PIME i persones autònomes.

   b) Avanza Competitividad (I+D+I), per la realització de projectes i actuacions d’investigació, desenvolupament i innovació.

   c) Avanza Ciudadanía digital, per projectes i accions adreçats a imputar la utilització dels serveis digitals.

   d) Avanza Contenidos de interés social.

El terminis de presentació de sol·licituds són:
  

   - Avanza Formación: 9 de juny
   - Avanza Competitividad (I+D+I): 7 de juny
   - Avanza Ciudadanía digital: 1 de juny
   - Avanza Contenidos de interés social: 14 de juny

 

+ info: Convocatòria / Plan AVANZA