La Plataforma Espanyola de Nanomedicina organitza el Nanomedicine Partnering Day el pròxim 5 de maig

NANOMEDUII

Nanomed-UII, Unitat d’Innovació Internacional de la Plataforma Espanyola de Nanomedicina, organitza aquest Nanomedicine Partnering Day pensat pels representants del mon acadèmic, de la indústria i dels hospitals que desitgin transformar les seves idees en propostes d’èxit.

 

Aquesta jornada proporciona una excel·lent oportunitat per conformar un consorci o unir-se a un consorci en formació, en les diferents àrees de nanomedicina i nanobiotecnologia (diagnòstic, medicina regenerativa, alliberament de fàrmacs, noves eines), tenint en compte que durant el mes de juliol de 2010 està prevista la publicació de les properes convocatòries del VII Programa Marc (7PM) amb els programes de treball de HEALTH, NMP i ICT, que inclouran un nombre significatiu de temes referents a l’aplicació de les nanotecnologies a les ciències de la salut i de la vida.

La jornada gaudeix del suport del Ministeri de Ciència i Innovació, de la Comissió Europea i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Nanomedicine Day tindrà lloc el pròxim dia 5 de maig a l’Auditori del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona.

 

+info: Nanomed-UII