El Micinn amplia el termini de resolució de determinades convocatòries de concessió d’ajuts.

MICINN En el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) per al període 2008-2011, el Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) amplia de sis a nou el termini màxim de resolució de les següents convocatòries d’ajuts:

 

1. Convocatòria, corresponent a l’any 2010, del procediment de concessió d’ajuts del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans d’Investigació Científica, per als subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Tècnic de Recolzament i Torres Quevedo.

2. Convocatòria corresponent a l’any 2010, del procediment de concessió d’ajuts del Programa Nacional de Formació de Recursos Humans d’Investigació, per al Subprograma de Formació de Personal Investigador del Ministeri de Ciència i Innovació.

+ info: Resolució