Nova convocatòria del programa d’ajuts CONSOLIDER

Programa CONSOLIDER El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts CONSOLIDER. Aquest programa finança projectes de recerca de 5 anys de durada adreçada a equips formats per entre cinc i dotze grups de recerca. La temàtica dels projectes és oberta, tant a recerca fonamental bàsica com aplicada, però s’ha de situar en la frontera del coneixement.

 


El convocatòria CONSOLIDER és un programa molt competitiu i els grups participants hauran de demostrar uns resultats previs de qualitat i una trajectòria acreditada i solvent en el marc de la comunitat científica internacional. A més a més, els projectes, amb un finançament mitjà d’1 milió d’euros, hauran de tenir un fort component de transferència de tecnologia.

Els investigadors/as només podran formar part d’una sol•licitud i equip d’investigació CONSOLIDER. A més a més, no podrà participar en aquesta convocatòria el personal investigador que estigui participant o hagi participat en programes CONSOLIDER aprovats i en execució de les convocatòries 2006, 2007, 2008 i 2009, fins la finalització d’aquest programes, així com tampoc aquells participants en projectes aprovats de qualsevol de les convocatòries CIBER o RETIC.

 

La presentació de sol•licituds es realitzarà en dues fases. El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació d’aquesta primera fase s’haurà de realitzar com a molt tard el 26 de març de 2010.


+ info: CONSOLIDER / Preguntes freqüents