S’obre la convocatòria de 'Acciones Complementarias' del Micinn

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) obre avui el primer termini de la convocatòria d’Acciones Complementarias. Aquests ajuts financen activitats per recolzar i complementar l’activitat investigadora. Entre les novetats de la convocatòria, enguany, s’afegeix una nova modalitat (Modalitat G) de les accions subvencionades per la convocatòria:

 


A) Organització de congressos, seminaris i jornades. Enguany tindran caràcter prioritari les activitats de divulgació de l’any 2010 com Any Internacional de la Diversitat Biològica i Any Internacional de las Cultures.

B) Accions concertades de caràcter científic-tècnic.

C) Activitats de vaixells oceànics i zones polars.

D) Preparació de propostes per a la participació a equips de recerca espanyols del VII Programa Marc. Aquests ajuts es podran demanar amb anterioritat o amb posterioritat a la proposta del projecte

E) Accions de política científic-tenològica. Es prestarà especial atenció a les accions que es pugin integrar en el marc del Plan Nacional de Alianza de Civilizaciones.

F) EXPLORA: S’adreça a propostes de recerca imaginatives i radicals.

G) Accions de millora de revisió administrativa. L’objectiu d’aquesta modalitat és ajudar a la correcta utilització i justificació del ajuts del Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). D’aquesta manera finançarà la contractació de recursos humans per ajudar a la tramitació de la justificació de despeses de projectes cofinançats per Fons FEDER.

 

La convocatòria preveu tres terminis per presentar sol•licituds, encara que varia segons les modalitats:

  • Accions tipus A, B, C, D i E:

Del 25 de gener al 15 d’abril.

Del 16 d’abril al 30 de juny

De l’1 de juliol al 26 d’octubre

 

  • Accions tipus F, subprograma EXPLORA:

Del 25 de gener al 15 d’abril.

Del 16 d’abril al 30 de juny

 

  • Accions tipus G:

Del 25 de gener al 15 d’abril.

La persona de contacte de l’Oficina de Recerca per aquesta convocatòria és la Veronica Colombo (93 602 22 02).+ info Convocatòria