Nova convocatòria de les Advanced Grants de l’European Research Council

European Research Council L’European Research Council ha obert la nova convocatòria de les ERC Advanced Grants. Aquests ajuts pretenen donar una oportunitat aquells cienífics i científiques perquè duguin a terme recerca a la frontera del coneixement, en qualsevol camp de recerca. Es tracta d’uns ajuts altament competitius que donaran suport a la millor recerca realitzada a Europa, tot afegint valor a les inversions en recerca duta a terme a nivell nacional.

 

L’objectiu dels ajuts és finançar equips individuals dirigits per investigadors/es principals innovadors, actius, amb un historial reconegut d’èxits en recerca i per tant ja consolidats, independentment de la seva nacionalitat, edat o actual localització. Aquests investigadors/es poden ser per exemple líders en la contribució als avenços en la recerca europea, líders en la recerca de fora d’Europa que desitgin establir-se a Europa i que vulguin fer recerca d’alt risc per obrir noves direccions en els seus respectius camps de recerca.


La convocatòria té diferents terminis segon l’àrea temàtica de la recerca que es vol portar a terme:

 


+ info: ERC