El MICINN publica la nova convocatòria de projectes d’I+D

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la nova convocatòria de projectes d’I+D. El termini de presentació de propostes canvia en funció de l’àrea de l’ANEP de cada proposta i manté les dates avançades en la nota informativa del passat mes de desembre. A continuació es detallen els terminis per a presentar la documentació a l’Oficina de Recerca i Innovació:

 

a) Data d’entrega a l’Oficina de Recerca: 28/01/10 (entrega al MICINN: 1 de febrer de 2010): Ciència i Tecnologia de Materials (TM). Ciències de la Computació i Tecnologia Informática (INF). Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI). Enginyeria Eléctrica, Electrónica i Automàtica (IEL). Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME). Matemàtiques (MTM). Química (QMC). Tecnologia Electrónica i de Comunicacions (COM). Tecnologia Química (TQ).


b) Data d’entrega a l’Oficina de Recerca: 01/02/10 (entrega al MICINN: 3 de febrer de 2010): Ciències de la Educació (EDU). Ciències de la Terra (CT). Ciències Socials (CS). Dret (DER). Economia (ECO). Filologia i Filosofia (FFI). Física i Ciències de l’Espai (FI). Historia i Art (HA). Psicologia (PS).

 

c) Data d’entrega a l’Oficina de Recerca: 03/02/10 (entrega al MICINN: 5 de febrer de 2010): Agricultura (AGR).Biologia Fonamental i de Sistemes (BFS). Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA). Biomedicina (BMED). Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA). Ramaderia i Pesca (GAN). Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI).

 

Enguany es continua potenciant el finançament de projectes coordinats i específicament la col•laboració de grups joves amb grups de més experiència per a fomentar la incorporació dels nous grups de recerca. Sempre mantenint la intenció de no disgregar grups (article 15 de la convocatòria).


Els requisits i incompatibilitats de l’equip investigador es poden trobar als articles 7 i 18 de la convocatòria. Tanmateix, entre requisits específics pels investigadors/investigadores responsables dels Projectes A (adreçats a joves investigadors i investigadres) cal destacar:


a) Hauran de tenir menys de 41 anys (a 31/12/2009).

 

b) No podran haver estat IPs d’un projecte o subprojecte de recerca finançat dins d’una convocatòria del Pla Nacional amb més d’un any de duració i

 

c) Hauran de tenir dedicació única al projecte sol•licitat.

 

Es pot trobar més informació al web del MICINN en la que entre d’altres, està disponible el document de consultes freqüents i el manual d’instruccions. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que han canviat la web del MICINN i en aquests moments es poden consultar dues versions (la nova i l’antiga). Tot i així, partir d’ara actualitzaran la informació de la convocatòria a la nova web.

La persona de contacte d’aquesta convocatòria de l’Oficina de Recerca i Innovació és la Laura López (93 602 22 33).

 

+ info: Convocatòria / Web MICINN