Transports al 7èPM, una convocatòria multidisciplinar per millorar comunicacions i medi ambient

7è Programa Marc La tercera convocatòria de Transport del 7è Programa Marc finança projectes que tenen l’objectiu de desenvolupar sistemes de transport integrats i més segurs, més ecològics i més intel•ligents per al benefici dels ciutadans i del medi ambient. Les propostes de projectes de recerca es podran adreçar a diferents aspectes tant del transport de superfície com a l’aeronàutica i al transport aeri:

 

Pel que fa al transport de superfície, les propostes hauran de millorar la ecoeficiència dels mitjans, contribuir a descongestionar les rutes de trànsit, millorar la seguretat dels transports, reduir el soroll i encoratjar el canvi de la distribució modal del transport (modal shift), per exemple des de cotxe a tren o metro.Els projectes que s’adreçaran al transport aeri hauran de focalitzar-se en les tecnologies, serveis i operacions de les components d’aquest sistema de transport, com ara la gestió dels aeroports i del trànsit, amb particular atenció a la millora de l’eficiència del sistema en termes de temps, costos i emissions de carbono.

+ info: Convocatòries