Marie Curie 'Reintegration Grants', ajudes per a facilitar el retorn del personal investigador

VII Programa Marc El sub-programa People del Setè Programa Marc està adreçat a suportar i reforçar les potencialitats del personal implicat en la recerca en Europa. En particular, la present convocatòria Marie Curie pretén oferir dues diferents accions de mobilitat per al personal implicat en la investigació: International Reintegration Grants (IRG) i les European Reintegration Grants (ERG).

 

L’objectiu dels International Reintegration Grants (IRG) és facilitar el retorn del personal investigador que durant els últims tres anys hagi estat desenvolupant recerca fora d’Europa, a centres de recerca europeus (o d’un Estat Associat). La proposta de projecte s’haurà de presentar conjuntament amb el centre d’acollida i podrà incloure activitats de recerca, o bé formació, docència, transferència i cooperació amb el sector científic del país tercer des del qual prové l’investigador.

Els projectes de reintegració professional finançats pel IRG tindran una duració de 2 a 4 anys i els candidats hauran de ser Experienced researchers (o sigui han de tenir almenys 4 anys d’experiència en recerca o tenir el títol de doctor o doctora).

El programa Marie Curie-European Reintegration Grants (ERG) està dirigit a Experienced researchers que hagin tingut una experiència de mobilitat transnacional anterior en el marc de les accions Marie Curie. L’investigador o investigadora que es vol presentar a la convocatòria haurà de preparar una proposta de projecte juntament amb la institució europea on vol treballar.

Aquest tipus d’acció permet la reintegració professional dels investigadors en un centre de recerca europeu (inclòs en el país d’origen).

Les propostes es poden entregar en qualsevol moment.Seran avaluades conjuntament totes les propostes entregades abans del 9 de març de 2010; posteriorment s’avaluaran les que s’hagin entregat entre el 9 de març i el 7 de Setembre de 2010.

 

+ info:  Convocatòria / ERG / IRG