MERIDIÀ, l'estat de l'R+D+i al servei de la comunitat investigadora

Meridià El portal web MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, Desenvolupament i Innovació) és un servei d’informació especialitzada per a analitzar les activitats d’R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes. A través d’aquest servei desenvolupat per l’equip de treball de l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) es pot accedir a tot tipus de documentació sobre l’estat de l’activitat investigadora al territori.

 


MERIDIÀ, una eina creada al 2008, posa a disposició de la comunitat investigadora, i la societat en general, un sistema d'instruments de treball i fonts d'informació sobre l'estat de l'activitat investigadora catalana. En l’actualitat, en els continguts oberts, s’hi poden consultar 65 informes estadístics i 160 documents i enllaços web de referència, a més dels serveis de cerca textual i de notícies.

 

El contingut d’aquesta documentació inclou informació sobre el resultats de la recerca (en forma de patents, tesis, publicacions, projectes...) el context socioeconòmic (informes sobre despesa interna en R+D+i, personal dedicat a activitat d’R+D+i...), els recursos humans implicats (documents sobre personal investigador en formació, professorat, convocatòries europees, estatals...), els recursos econòmics i els recursos materials (equipaments, infraestructures...).


Per a consultar la informació de MERIDIÀ amb més detall, cal estar registrat com usuari. Les persones interessades en sol•licitar l’alta i ampliar la informació consultada poden posar-se en contacte  amb l’OR-IEC a través de la següent adreça: or@iec.cat

 

+ info: OR-IEC / MERIDIÀ