Ciències Socials i Humanitats (SSH) al VII PM, recerca per a elaborar polítiques europees

Tema 'Cooperation' al VII PM L’última convocatòria en Ciències Socials i Humanitats del VII PM tracta d’identificar els reptes socials prioritaris a nivell europeu en el àmbit de la recerca en SSH com ara les addiccions, cohesió social, reptes educatius, sostenibilitat o bé resolució dels conflictes. L’objectiu del Programa de Treball és fomentar la recerca interdisciplinària per a crear una base de coneixement sòlida que permeti elaborar millors polítiques en aquests àmbits.

 

Entre les novetats d’aquesta convocatòria cal destacar la introducció de projectes de recerca d’ample abast, (Collaborative Projects – Large Scale) amb importants requisits mínims com per exemple la participació mínima de 7 membres de la UE i un pressupost no inferior als 6.5M€. Aquest esquema de finançament s'afegeix als projectes col•laboratius petits i mitjans (CP-SMS), ja contemplats en darreres convocatòries, i que es caracteritzen per un mínim de tres membres de la UE i un finançament màxim de 2.7M€.  

 

Els terminis de presentació de propostes de les convocatòries d’aquest tema són: 

 

FP7-SSH-2010-1: 2 de febrer de 2010

FP7-SSH-2010-2: 2 de febrer de 2010

FP7-SSH-2010-3: 2 de febrer de 2010

FP7-SSH-2010-4: 15 de desembre de 2009

 

Infodays

Les persones interessades en aprofundir en aquesta convocatòria tenen la possibilitat d'assitir el proper 15 de desembre a Berna (Suïssa), on tindrà lloc el Workshop for SSH Proposers adreçat a la presentació de propostes de projectes (com a coordinador o bé com a soci d’un consorci) a les convocatòries de SSH actualment obertes. El programa de l’esdeveniment s’enfocarà sobre els diferents aspectes que caracteritzen els projectes del VII PM i serà caracteritzat per un enfocament participatiu. Aquí podreu trobar informacions detallades sobre el programa i les modalitat de participació: Programa.

 

Una altre recurs interessant per a la preparació d'aquesta convocatòria és el Indicative Strategic Research Roadmap 2011-2013 . Es tracta d'un document amb indicacions de la Comissió Europea sobre l’enfocament i les temàtiques previstes per als anys 2011-2013 en l’àmbit de les Ciències Socials

 

Per últim, a la pàgina web de l’SPEI ja estan penjades les presentacions de la jornada informativa de SSH que es va celebrar el passat 15 de setembre.

+ info:Ciències Socials i Humanitats al VII PM