Un nou òrgan assessor farà un seguiment de les polítiques de recerca i innovació del Govern

Consell Català de Recerca i InnovacióEl passat 22 de setembre, en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, es va constituir el Consell Català de Recerca i Innovació (CCRI), un organisme adscrit al Departament de la Presidència que neix amb l'objectiu d'assessorar el Govern sobre les estratègies, les polítiques i la planificació del sistema de recerca i innovació a Catalunya.

 

Segons les paraules del cap del Govern, una de les primeres tasques que haurà de realitzar el CCRI serà informar sobre les bases del Pla de recerca i innovació 2010-2013, que actualment està preparant el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i que és fruit del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació signat el 2008.

El CCRI, pioner a l'Estat espanyol, està format per 15 persones expertes , que són referents a nivell nacional i internacional, en sistemes de recerca i innovació en els àmbits científic i empresarial i en polítiques públiques de recerca i innovació de dins i de fora de Catalunya. Té una estructura similar a altres consells assessors en matèria de ciència i tecnologia que existeixen en països capdavanters com el Regne Unit, Finlàndia, Àustria, el Japó, el Canadà i els Països Baixos.

Aquest consell és presidit per Lluís Arola, doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). Els membres s’escullen per a un període de cinc anys -per tant no estarà lligat als cicles electorals- i podran ser reelegits per un màxim de cinc anys més. El CCRI actua amb autonomia funcional per tal de garantir l’objectivitat i la imparcialitat en la realització de les funcions que té assignades.

La Secretaria Executiva del CCRI és exercida per la persona titular de la direcció del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), o organisme que el substitueixi, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa . Aquesta Secretaria Executiva és responsable del funcionament ordinari del CCRI, de dinamitzar les reunions i de l’execució dels acords que s’hi adoptin. També s’encarrega de vetllar perquè es doti el CCRI dels mitjans materials i humans necessaris per a l’exercici de les tasques que té encomanades.


+ info: CV dels membres CCRI