El MICINN anuncia que la 2ª convocatòria del Plan Nacional es publicarà l’última setmana de desembre

'Plan Nacional de I+D+i' El Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN)ha anunciat que la segona convocatòria de Proyectos de Investigación Fundamental del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 es publicarà al BOE l’última setmana de desembre. Segons aquest comunicat, es manté l’estructura que es va avançar a la primera nota informativa. Malgrat això, els terminis de presentació de sol•licituds han variat. A continuació detallem les noves dates:

 

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada: El termini de solicituds s’obrirà del 2 de gener de 2009 fins al 6 de febrer de 2009, encara que dependrà de les àrees temàtiques de l’ANEP triades pels sol•licitants:

 


Del 2 de gener fins al 2 de febrer de 2009:

Agricultura (AGR)
Biologia Molecular, Cel•lular i Genètica (BMC)
Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA)
Biomedicina (BMED)
Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA)
Fisiologia i Farmacologia (FFA)
Ramaderia i Pesca (GAN)
Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI)


Del 5 de gener de 2009 fins el 4 de febrer de 2009:

Ciències de l’Educació (EDU)
Ciències de la Terra (CT)
Ciències Socials (CS)
Dret (DER)
Economia (ECO)
Filologia i Filosofia (FFI)
Física i Ciències de l’Espai (FI)
Historia i Art (HA)
Psicologia (PS)Del 7 de gener de 2009 fins el 6 de febrer de 2009:

Ciència i Tecnologia de Materials (TM)
Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (INF)
Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI)
Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (IEL)
Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME)
Matemàtiques (MTM)
Química (QMC)
Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM)
Tecnologia Química (TQ)


En el cas de projectes coordinats, el àrea temàtica que indiqui el coordinador del projecte marcarà el termini per a la resta de subprojectes que integrin el projecte coordinat.

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de conocimiento (TRACE, antic Programa PETRI):


Primer termini: Del 7 de gener de 2009, fins el 26 de febrer de 2009;
Segon termini: Del 2 de març de 2009 fins el 8 de juliol de 2009.

 

Subprograma de Acciones Complementarias a los Proyectos de Investigación Fundamental no orientada:

Primer termini: Del 12 de gener de 2009, fins el 31 de març de 2009.
Segon termini: De l’1 d’abril de 2009 fins el 9 de juliol de 2009.
Tercer termini: Del 10 de juliol de 2009, fins el 29 d’octubre de 2009.

En aquest subprograma es recullen els projectes Explora-Ingenio 2010, que només tenen els dos primers terminis de presentació de sol•licituds.


Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias.


Del 7 de gener de 2009 fins el 12 de febrer de 2009

Els terminis de les Acciones Complementaries depenen del tipus d’acció sol•licitada.

 

+ info: Nota informativa convocatòria Plan Nacional