“La Millora Continua de Processos als ajuntaments pot influir en la satisfacció dels ciutadans"

Manuel Francisco Suàrez BarrazaLa millora de processos és un dels objectius que es planteja qualsevol organització. Manuel Francisco Suárez Barraza va centrar la seva tesi en l’aplicació d’aquest sistema als ajuntaments espanyols. Entre els resultats de l’estudi es poden trobar algunes recomanacions pràctiques per a les administracions locals.

 

 

 

Pots explicar en dues frases l'argument de la teva tesi?
El gran repte que tenen les Administracions locals d’avui, no és implementar un programa o esforç de Millora Contínua de Processos (MCP), al contrari, és sostenir-ho, a fi que realment l'esperit de la millora penetri en la seva gestió quotidiana.


Quin llibre, pel•lícula, web... recomanaries per a ajudar a comprendre la teva investigació o el teu camp científic?
Una web interessant és la de l'associació per a la qualitat i excel•lència en el país basc EUSKALIT, i la de la pròpia Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid i de Cantàbria. Una pel•lícula interessant que podria d'una certa manera definir-la seria la de l'actor mexicà Mario Moreno Cantinflas: El Ministro y yo.

 

"El tema de la millora en les organitzacions m'apassiona i sobretot en aquells organismes que aporten valor públic"

 

Per què vas triar aquest tema?
El tema el vaig triar perquè, abans d'enrolar-me en aquest doctorat, jo m'havia especialitzat en els temes de l’MCP i el Kaizen (la filosofia de millora contínua) en la Universitat de Sophia i l’Asociación Central Industrial (CHU-SAN-REN) al Japó. Aquest fet, combinat amb la meva experiència laboral a l'empresa pública Pemex (Exploración y Producción) a Mèxic, va despertar en mi la curiositat per explorar aquest tema al detall en un àmbit públic i amb organitzacions que ho han fet de manera reeixida, com han estat els ajuntaments espanyols estudiats. Per a concloure, el tema de la millora en les organitzacions m'apassiona, i sobretot en aquells organismes que aporten valor públic.


De quina manera has compatibilitzat aquesta investigació amb el treball i la teva vida personal?
Tractant de mantenir un equilibri entre ambdós aspectes. Però a més, jo crec que una de les claus va ser la meva constància durant el temps que va durar la investigació. És a dir, dia a dia vaig emprar un temps determinat per a treballar en la investigació, la qual cosa em va permetre anar avançant pas a pas fins a aconseguir l'objectiu establert. Això em va permetre administrar millor el meu temps i tenir temps per a la meua família, que va créixer amb l'arribada de la meva petita princesa Naia Itzel, any i mig abans de defensar la tesi.

 

Quin és el lloc o la situació més estranya que t'has trobat durant l'elaboració d’aquesta tesi? I el moment més emocionant?
Sempre he comentat que la situació més difícil o estranya que em vaig trobar durant l'elaboració de la tesi va ser l'angoixa al pensar que els recursos econòmics (els diners) no ens arribarien per a acabar el procés complet, malgrat haver obtingut la beca Alban, que em va anar just per a concloure l'objectiu. I el moment més emocionant sense cap dubte, va ser quan el tribunal em va indicar la nota d'Excel•lent cum laude. Després de tot el que hem passat la meva família i jo seguint la meva visió durant aquesta aventura acadèmica, el meu treball va ser recompensat.

 

"En la tesi s'inclouen 10 pàgines amb recomanacions pràctiques per a poder aplicar aquests processos de millora"

 

Amb quin investigador/a t'agradaria trobar-te per a comentar la teva tesi? Per què?
M'agradaria compartir els meus resultats amb el Professor John Bessant de Cranfield reconegut acadèmic en el tema d'innovació. Estic en això i espero compartir-lo. De la mateixa manera, ho faré amb el Dr. Sawada de la Universitat de Washington que va ser el meu professor al Japó.


Què consideres que és el més important que has aprés?

La lliçó més important ha estat la consolidació de certs valors que anava desenvolupant des de la meva experiència al Japó. Va ser un procés de tres passos: 1) tindre clar el propòsit o la visió d'aconseguir quelcom a la vida, 2) treballar (acció) de manera constant i disciplinada cap al teu propòsit; i finalment, 3) reflexionar sobre els resultats aconseguits per a millorar el teu propi desenvolupament personal. Un altre aspecte essencial, va ser el valor de la pràctica, ja que encara que tinguis un tema dominat, és fonamental dur-ho a terme. Aquesta última lliçó apresa va ser bàsica en el resultat obtingut durant la presentació de la defensa doctoral.

 

Què t'agradaria que tot el món sabés sobre la teva tesi?
Si pogués resumir la tesi podria indicar que el missatge més important a difondre és que és possible aplicar i sostenir programes i esforços de la MPC a les Administracions locals, sempre que es desenvolupin una sèrie d'elements bàsics i potenciadors que establiran les bases per a fer-ho. D'acord amb les dades empíriques, l’aplicació i sosteniment d’aquests programes de MCP poden arribar a influir en la gestió dels ajuntaments, per a obtenir  resultats positius en el rendiment dels processos de treball, en la millora dels serveis públics i en la satisfacció del ciutadà-client.

En què creus que es pot transformar aquesta tesi durant els pròxims anys?
Ja s'està transformant. S'ha publicat un article en el Journal of globalization, competitiveness, governability (GCG) of Georgetown University-Universia i un altre en l'International Journal of Quality and Standards. Dos més es troben en camí en altres journals revisats per referees. I quan m’incorpori a la meva nova universitat tinc el pla d'escriure el llibre de la mateixa.

 

"Per aplicar aquest procés, és important tenir clar el propòsit de la millora, i sobretot començar amb aplicacions de la MCP senzilles i pràctiques"

 

Quines aplicacions es poden extraure de la teva investigació?
Es va escriure un apartat de recomanacions pràctiques com de 10 pàgines aproximadament. En aquest apartat es va descrivint per cada subpregunta d'investigació quin tipus d'aplicacions o recomanacions pràctiques es podrien obtenir d'aquest treball de recerca. En un resum, molt generalitzat d'aquest apartat, es podria indicar que els ajuntaments espanyols poden aplicar les tècniques i eines de la MCP pràcticament de manera directa en els seus processos de treball, practicant valors com la paciència (esperar el moment polític adequat), i l'experimentació (portar a la pràctica algunes tècniques). És important tenir clar el propòsit de la millora, i sobretot començar amb aplicacions de la MCP senzilles i pràctiques, convertint la seva gestió en activitats no sols operatives, sinó de millora.


Com creus que t’ha ajudat aquesta tesi en el teu desenvolupament professional?

He desenvolupat i potenciat certes habilitats que són necessàries per a conformar un vertader investigador social: l'observació reflexiva, la disciplina i el treball constant, i sobretot, la sensibilitat teòrica i l'organització del treball d'investigació. A partir d'una gran quantitat de dades es poden extraure anàlisi i marcs de referència que ajuden a organitzar les dades obtingudes durant el treball de camp. Aquestes habilitats han anat completant el meu perfil d'investigador social que, unit a la pràctica de les metodologies d'investigació, l'escriptura d'articles científics, la docència i les presentacions en públic, han conformat un nou desenvolupament professional que em feia falta adquirir.


Com has aconseguit durant aquest anys d'investigació compensar el fet d'especialitzar-se tant en un tema?
La meva tesi doctoral, malgrat les seves contribucions teòriques, sempre ha tingut un perfil pràctic, la qual cosa m'ha permès mantenir el contacte amb algunes administracions locals amb les quals he col•laborat. Això m’ha permès observar altres realitats i fenòmens que obren la ment i no t'encapsulen al teu tema d'especialització. Igualment, he col•laborat amb un grup d'investigació d'ESADE, GRACO , el qual m'ha permès explorar altres temes d'altres àrees. En l'actualitat les mantinc com una línia paral•lela d'investigació.


 

Nom: Manuel Francisco Suárez Barraza

Centre URL: ESADE

Departament: ESADE-BS - Màrqueting, Operacions i Finances

Tesi: La Sostenibilidad de la Mejora Continua de Procesos en la Administración Pública. Un estudio en los Ayuntamientos españoles

Director:
Joan Ramis Pujol

 

+ info: Tesis