Convoquen tres premis a estudis sobre administracions públiques, estatals, locals i iberoamericanes

Ministeri d'Administracions Públiques El Ministeri d’Administracions Públiques ha convocat tres premis per a treballs de recerca sobre les administracions públiques. Es tracta de l’octava edició d’uns guardons que premien amb 9.000 euros als millors estudis sobre les administracions públiques estatals, locals i iberoamericanes. Dintre d’aquesta temàtica general, cadascuna de les convocatòries s’adreça a diferents àmbits concrets:

 

En primer lloc, premia els millors treballs sobre l'Administració General de l'Estat i l'Administració Autonòmica, tot i destacant les Tendències de reforma en la Gestió Pública i la Formació en l'Administració Pública: els reptes del futur.En segon lloc, els premis als estudis sobre l’administració local, inclouen també les seves diferents representacions  institucionals: diputacions provincials, cabildos, consells insulars i ajuntaments. En particular, es valoraran aquells que tracten sobre l'organització del territori i el desenvolupament sostenible: visió des de l’àmbit local; Finançament de les hisendes públiques; i activitat i perspectives de futur del marc legal de l’administració.Per últim, els premis als treballs sobre les administracions públiques iberoamericanes hauran de tractar sobre els seus aspectes comuns (tant a nivell estatal com regional, provincial o municipal): disseny institucional, estructura, recursos humans, tècniques de direcció, organització i gestió pública, etc. També es valoraran els treballs susceptibles de contribuir a la millora en la prestació dels serveis públics i que representin iniciatives innovadores que afavoreixin la modernització de les administracions públiques.El termini de presentació de sol•licituds de les tres convocatòries s’acaba el 31 d’octubre de 2008.

 

+ info: Institut Nacional d'Administracions Públiques / Premis