S’obre la convocatòria 2008 dels ajuts ARAFI en matèria d’immigració

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Els ajuts ARAFI s’adrecen a incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya. Amb aquest objectiu presenten diferents modalitats, com ara la subvenció de projectes de recerca aplicada i la creació i consolidació de xarxes de recerca centrades en aquest àmbit.

 

Els projectes de recerca s’han d’implementar en un any i s’adrecen principalment a la investigació en gestió de fluxos, desenvolupament, inserció professional, procés d’integració, polítiques públiques, educació, associacionisme i mitjans de comunicació en relació amb la immigració. Cal destacar que es prioritzaran els projectes amb caràcter diagnòstic i que plantegin propostes d’intervenció per a l’Administració pública catalana.

 

La convocatòria subvenciona, amb un màxim de 20.000 euros, la incorporació de personal de suport, material inventariable o bibliogràfic, material fungible, altres despeses i també la subcontractació de serveis.

 

L’ajut també s’adreça a la creació i consolidació de xarxes de recerca centrades en l’àmbit de la immigració estrangera a Catalunya. L’objectiu és l’anàlisi, diagnosi i elaboració de propostes d’intervenció en temàtiques centrades en la situació actual de les persones estrangeres immigrades o retornades a Catalunya. Es prioritzarà el treball amb grups dels principals països emissors de la nostra immigració, així com grups de Quebec, Flandes i Escòcia, pel seu nivell en aquest àmbit.

 

Les xarxes s’hauran de formar amb un mínim de tres grups de recerca, almenys de dues institucions diferents. L’ajut subvenciona la incorporació de personal de suport, la mobilitat de personal investigador, utilització de serveis de suport i desplaçaments, la implantació de serveis comuns de treballs i altres despeses degudament justificades.

 

Les sol·licituds s’han de presentar en format paper i electrònic a l’Oficina de Recerca i Innovació abans del 26 de setembre.

 

+ info: Convocatòria ARAFI 2008