L’AGAUR obre la nova convocatòria FI i la renovació dels ajuts (FIR)

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca L’AGAUR ha obert la nova convocatòria del programa predoctoral FI. Aquests ajuts s’adrecen a la formació i contractació de personal investigador novell en programes de doctorat o màster que condueixi al doctorat per a desenvolupar projectes de recerca. Aquesta convocatòria presenta diferents modalitats segons es tracte de noves incorporacions o renovació dels ajuts. A continuació es detallen els terminis de sol•licitud i les seves característiques principals.

 

1 - Convocatòria per la formació i contractació de personal investigador novell (FI)

 

Els ajuts tenen una durada d’un any, amb possibilitat de renovació, i la incorporació al centre de recerca s’haurà de produir entre desembre de 2008 i gener de 2009. En aquesta convocatòria s’han diferenciat dues situacions:Nous candidats/candidates:

Els ajuts consten de dues etapes:

MODALITAT A: La primera és una etapa de formació d’un any de durada en forma de beca per cursar els primers 20 crèdits d’un programa de doctorat o els 60 crèdits ECTS d’un màster universitari.

MODALITAT B: La segona etapa té una durada de tres anys avaluables anualment. Els candidats/es hauran d’estar admesos a un programa de doctorat i haver superat un cert número de crèdits; a més, hauran de desenvolupar un projecte de recerca dins d’un grup d’investigació que porti a terme un projecte de R+D vigent i finançat.

Al web de l’AGAUR es pot trobar el model normalitzat de sol•licitud que s’haurà d’entregar en paper i en suport electrònic amb el vistiplau del director/directora del seu projecte de recerca. Recordeu que els candidats que no hagin cursat els estudis de grau o llicenciatura a la URL hauran de portar documentació addicional que es detalla a la convocatòria.

El termini de presentació de sol•licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL s’acaba el 22 de setembre de 2008.Renovació del segon i tercer any de contracte:

El termini de presentació de sol•licituds per la renovació del segon i el tercer any de contracte dependrà de la data d’inici i fi dels contractes anteriors:

-Termini: 15 al 30 de setembre de 2008, per contractes amb data d’inici entre l’1 de gener i el 30 d’abril.

-Termini: 5 al 30 de gener 2009, per contractes amb data d’inici entre l’1 de maig i el 31 d’agost.
    
-Termini: 15 al 30 de maig 2009, per contractes amb data d’inici entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

 

Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació per a demanar el model de sol•licitud normalitzat.

 

2 - Convocatòria per la renovació excepcional de beques i ajuts per la incorporació laboral en el món de la recerca de personal investigador novell (FIR)


Aquests ajuts tenen com a objectiu la renovació de beques FI iniciades l’any 2006. La durada de la beca o el contracte també serà d’un any. Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació per a demanar el model de sol•licitud normalitzat que s’haurà de presentar al Vicerectorat abans del 22 de setembre de 2008.La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Marina Utgés Serra (93 602 22 37).

 

+ info: Ajuts FI / Ajuts FIR