Recordatori: Premi a la Recerca Fundació Jesús Serra

Fundación Jesús SerraContinua obert el termini de presentació de candidatures a la 3a edició del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra, que té per finalitat reconèixer l’excel·lència i el nivell de recerca desenvolupat per personal investigador dels camps de la nutrició i l’alimentació amb impacte en la salut, en els àmbits de recerca bàsica i recerca clínica.

El premi està dirigit a investigadors i investigadores de fins a 45 anys, amb una experiència investigadora a Espanya d’un mínim de tres anys, i amb vinculació a un centre de recerca o universitat espanyola.

Les persones candidates hauran de ser proposats per persones vinculades a les universitats, hospitals o centres de recerca a Espanya.

El premi té una dotació econòmica de 35.000 euros bruts per a cada categoria i s’hauran de dedicar a la recerca premiada.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 7 d’abril de 2021.

Els Centres URL amb interès en presentar una candidatura s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació (vicerectorat.recerca@url.edu) el més aviat possible per tal de gestionar la presentació de la documentació.

+info: Pàgina web del premi, Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_Jesus_Serra_2.jpg