Ajuts de Recursos Humans del MCI (3a Part): Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat les convocatòries dels ajuts Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación 2020, que financen la incorporació de personal investigador jove, que hagi realitzat el doctorat fora de la universitat d’incorporació o hagi realitzat una estada postdoctoral de 12 mesos.

Ajuts Juan de la Cierva Formación

Financen la incorporació de joves doctors/es que hagin realitzat el doctorat fora de la universitat d’incorporació, i hagin obtingut el títol entre l’01/01/2019 i el 31/12/2020.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes per a personal investigador, de 2 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 22.650 euros.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut han de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica del MCI, abans del 21 de gener de 2021 a les 14.00.

Posteriorment, s’ha de presentar el formulari generat, degudament signat, abans del 28 de gener de 2021, al Rectorat del URL (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona).

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 21 de gener de 2021.

Ajuts Juan de la Cierva Incorporación

Financen la incorporació de joves doctors/es, que hagin obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2016 i el 31/12/2018. Si s’ha fet el doctorat a la URL, per poder optar a aquest ajut s’ha d'haver realitzat una estada postdoctoral a una altra universitat durant 12 mesos.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 3 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 26.300 euros. També es preveuen 6.300 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut han de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica del MCI, abans del 19 de gener de 2021 a les 14.00.

Posteriorment, s’ha de presentar el formulari generat, degudament signat, abans del 26 de gener de 2021, al Rectorat del URL (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona).

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, abans del proper 19 de gener de 2021.

+ info: Convocatòria, JdC Formació, Preguntes freqüents JdCF, JdC Incorporació, Preguntes freqüents JdCI

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_2.png