Ajuts de Recursos Humans del MCI (4a part): Personal Técnico de Apoyo (PTA)

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria d’ajuts Personal Técnico de Apoyo (PTA), que té per finalitat cofinançar contractes a personal tècnic de suport a la recerca.

La finalitat d’aquests ajuts és la de cofinançar contractes de tres anys de durada, de personal tècnic de suport en el maneig d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i, en organismes d’investigació, a fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures  cientificotecnològiques.

El requisit per optar a aquest ajut és tenir una de les següents titulacions: llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o tècnic superior en el marc de la formació professional.

Els ajuts tindran una duració de 3 anys. L’ajut anual per cada un dels contractes serà la següent en funció de les titulacions:

  1. 14.000 euros, en el cas de titulació universitària
  2. 12.000 euros, en el cas de persones titulades com Tècnic Superior.

La retribució mínima que han de percebre les persones contractades serà la següent, la qual cosa implica que els centres hauran d’assumir el cost addicional:

  1. 17.920 euros, en el cas de titulació universitària
  2. 15.000 euros, en el cas de persones titulades com a Tècnic Superior

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut ho hauran de fer a través de la seu electrònica del MCI, abans del 4 de febrer de 2021 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 4 de febrer de 2021.

+ info: Convocatòria, Personal Técnico de Apoyo

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_1.png