Ajuts de Recursos Humans del MCI (2a Part): Ajuts Ramon y Cajal

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria dels Ajuts Ramon y Cajal 2020, que finança la incorporació de personal investigador nacional i estranger que hagi obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2010 i el 31/12/2017.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 5 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 33.300 euros. També es preveuen 42.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca.

També hi ha un ajut de 105.000 euros per aquells centres que creen un lloc de treball permanent (a partir del 4art any de contracte).

El personal investigador interessat en presentar la seva candidatura ho ha de fer a través de la seu electrònica del MCI. El termini de presentació comença el 10 de desembre 2020 i finalitzarà el 21 de gener de 2021 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del dilluns 14 de gener de 2020.

+ info: Convocatòria, Web MCI, Preguntes freqüents

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI.png