Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullClàudia Roca Hoogsteder (FPCEEB), Lucie Madeleine Baudoin (Esade ADE), han defensat la seva tesi doctoral.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Clàudia Roca Hoogsteder
 • Director: Dr. Ignasi Ivern Pascual
 • Codirectora: Dra. Olga Bruna Rabassa
 • Títol: La competència comunicativa en les persones amb afàsia: traducció i adaptació de la prova Communication Activities of Daily Living 3rd Edition (CADL-3) en llengua castellana i catalana
 • Data defensa: 10/11/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669989

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses Esade:

 • Autora: Sra. Lucie Madeleine Baudoin
 • Director: Dr. Daniel Arenas Vives
 • Títol: Testing the waters: dealing with freshwater systems in organization and management studies
 • Data defensa: 10/11/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669985
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_159.png