Convocatòria d’Accions de dinamització Europa Investigació 2020

Ministeri de Ciència i InnovacióEl Ministeri de Ciencia i Innovació ha obert el termini per a presentar sol·licituds del programa Acciones de dinamización “Europa Investigación”, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

El programa pretén promoure i millorar la participació espanyola en iniciatives europees de l’àmbit de la ciència i la tecnologia, ajudant a incrementar el nombre d’institucions espanyoles que participen com a coordinadores en projectes finançats pel Programa Marc de Recerca i Innovació de la UE pel període 2021-2017 (Horizon Europe).

Els ajuts finançaran les despeses necessàries per a la preparació i presentació de noves propostes que resulten elegibles, dirigides a les convocatòries d’Horizon Europe, recollides en l’annex IV de la convocatòria. Inclou les accions dels Pilars 1 (Ciència Excel·lent), 2 (Reptes mundials i competitivitat industrial europea) i 3 (Europa Innovadora).  

Els conceptes susceptibles d’ajuda són, d’entre altres:

  • Costos de mobilitat: despeses de viatge per a la assistència a congressos, conferencies i reunions.
  • Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació, assistència tecnològica, serveis de transferència de tecnologia, etc.
  • Costos per la formació de personal associat a l’actuació.
  • Costos de lloguer de sales, traducció, organització de seminaris relacionats amb la actuació.
  • Costos d’inscripció en congressos, seminaris conferencies, jornades tècniques, etc.

Els ajuts podran cobrir total o parcialment el pressupost previst a presentar en les convocatòries d’Horizon Europe, amb un límit màxim de 15.000 euros en les propostes d’accions de recerca i innovació (RIA), d’accions d’innovació (IA), accions Synergy Grants de l’ERC i accions Marie Sklowdowska-Curie Doctorates i Staff Exchanges, i de 10.000 euros en les propostes de projectes individuals a l’ERC.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, poden contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu) per resoldre dubtes.

El termini de presentació de propostes finalitza el 17 de juny de 2020 a les 14:00.

+ info: Convocatòria, Preguntes freqüents

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minist_CienciaInnovacion_2.jpg