Ajudes a la recerca en ciències de la vida i de la matèria

Fundación Ramón ArecesLa Fundació Ramón Areces convoca el XX Concurs Nacional per a l'adjudicació d'Ajudes a la recerca en ciències de la vida i de la matèria per la promoció de la recerca a l’estat espanyol.

Els projectes hauràn de tenir una durada de tres anys i la quantitat màxima sol·licitada no podrà excedir els 160.000 euros.

Les persones interessades en presentar-se a aquest concurs hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de  l'Oficina de Recerca i Innovació tan aviat com els sigui possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2020.

+info: Convocatòria, Portal de sol·licituds

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_ramon_areces_8.png