Ajuts fundació BBVA a equips d’investigació científica SARS-CoV-2 i COVID-19

Fundación BBVAOberta la Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca per a l'impuls de la recerca científica des de la biomedicina a les humanitats, que enguany es centrarà en els diversos aspectes del SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19, prioritzant la recerca bàsica però sense obviar algunes àrees del coneixement aplicat.

Les 5 modalitats dels ajuts tenen les següents característiques:

  1. Àrea de Biomedicina (“Biomed-COVID-19): es concediran 4 ajuts, d’import brut màxim de 250.000 euros.
  2. Àrea Big data i Intel·ligència Artificial (“Data-IA- COVID-19”): es concediran 4 ajuts, d’import brut màxim de 150.000 euros.
  3. Àrea d’Ecologia i Veterinària (“Eco-Vet-COVID-19”): es concediran 4 ajuts, d’import brut màxim de 100.000 euros.
  4. Àrea d’Economia i Ciències Socials (“Socioecon-COVID-19”): es concediran 4 ajuts, d’import brut màxim de 100.000 euros.
  5. Àrea de les Humanitats (“Human-COVID-19”): es concediran 4 ajuts, d’import brut màxim de 75.000 euros.

Els projectes tindran una duració màxima de 24 mesos, comptadors a partir de la signatura de l’acceptació de l’ajut.

Podran optar a aquests ajuts els grups de recerca d'universitats i centres de recerca públics o privats, així com d'empreses i altres organitzacions. L'investigador o investigadora principal haurà d'estar adscrit a un centre espanyol, podent formar part de l'equip investigadors d'universitats i organitzacions de qualsevol país. Tindran cabuda consorcis dels grups anteriorment esmentats, identificant sempre en la sol·licitud l'investigador principal i el seu centre d'adscripció.

Les sol·licituds hauran de ser presentades per l’investigador/a principal, amb la conformitat de la institució a la que estigui vinculat.

Les persones interessades en aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i haurà de presentar-se a través de l’adreça de correu electrònic SARS-CoV-2@fbbva.es, indicant en l’assumpte del missatge l’àrea de la convocatòria a la que s’engloba el projecte i el nom de l’investigador o investigadora principal.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2020 a les 19.00.

+info: Bases, Formulari de Sol·licitud, web Fundació BBVA

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_bbva_15.png