Resolució de la beca de mobilitat Santander Iberoamérica Investigación 2020-21

Universitat Ramon LlullLa URL ha resolt la convocatòria d’una beca de mobilitat en el marc el programa Becas Iberoamérica. Santander Investigación 2020-21.

D’acord amb les bases de la convocatòria, s’ha concedit un ajut de 5.000 euros. L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha fet arribar a la persona beneficiària, no més tard del 14 de maig de 2020. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Amb el suport de   

+info: Resolució

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_134.png