Convocatòria de Recerca Social “la Caixa” 2020

Fundació "la Caixa"La Fundació “la Caixa” llança una nova edició de la convocatòria competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social, i que es basin en metodologies quantitatives.

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida  per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

El pressupost total de la convocatòria és d’1,5 milions d’euros. Amb aquesta dotació es preveu finançar projectes de fins a 100.000 euros cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

La convocatòria s’adreça a personal investigador en actiu que pugui acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Les persones candidates han de complir els requisits següents:

  • Els candidats han de tenir un mínim d’1 publicació publicada en revistes del primer qartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.
  • Els sol·licitants hauran de tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria (és a dir, abans del 28 d’abril de 2018).

Es podran presentar els investigadors/es de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en institucions de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya.

La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases:

  • 1a fase: presentació d’una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.
  • 2a fase: presentació d’una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. En aquesta fase s’haurà d’acreditar els mèrits i l’experiència requerida.

Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

NOVA DATA: El termini de presentació de propostes a la primera fase finalitza l'1 de juny de 2020 a les 14.00.

+info: Convocatòria, Rules for participation, Assessment of proposals

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_laCaixa.jpg