XII Premis SUSCHEM: “Jóvenes Investigadores Químicos”

SUSCHEM EspanyaSuschem Espanya convoca la 12a edició dels seus premis Jóvenes Investigadores Químicos l’objectiu dels quals és reconèixer, incentivar i promoure l’activitat científica i divulgativa entre els joves investigadors químics.

Els premis tenen 3 categories:

  1. FUTURA: Premi al millor expedient acadèmic de grau en Química o qualsevol altra titulació de grau relacionada amb la ciència i les tecnologies químiques, el títol del qual s’hagués obtingut el 2019. El premi compta amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
  2. INVESTIGA: Premi al autor/a de la millor publicació científica de 2019, en qualsevol àrea de la química i que estigués en possessió del títol de doctor/a,  a 31 de desembre de 2019. El premi compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros.
  3. INNOVA: Premi al millor treball desenvolupat a partir d’una col·laboració públic-privada. El treball presentat ha d’haver generat resultats en els tres darrers anys en qualsevol àrea relacionada amb la Química Sostenible. El premi compta amb una dotació econòmica de 5.000 euros. La persona guanyadora gaudirà, addicionalment, d'una estada en els laboratoris de recerca de química aplicada de Tecnalia en funció de la seva viabilitat industrial, potencial de mercat i acord entre les parts involucrades.

Totes les persones premiades tindran també un any d’afiliació gratuït a SusChem-Espanya i a ANQUE.

A les bases del premi s’especifica la documentació a aportar en cadascuna de les categories.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 29 de maig de 2020 a les 15.00.

+info: Bases, Preguntes freqüents, Accés a la inscripció

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_suschem_es_0.gif