Noves convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada de l’AQU

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert els terminis de presentació de sol·licituds de les convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada.

Per a l’emissió de l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada es valoraran els mèrits i l’experiència investigadora efectivament realitzats i acreditats fins a la data de tancament de la convocatòria a la qual es presenti la persona sol·licitant, d’acord amb els criteris publicats per les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca al web d’AQU Catalunya.

Els apartats que s’avaluaran són els següents:

  1. Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i la transferència dels resultats de recerca.
  2. Els ajuts obtinguts per la persona sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a compensació a la recerca d’alt nivell per organismes o institucions científiques.
  3. La direcció i la participació en activitats de recerca, innovació o desenvolupament, i la formació d’investigadors.
  4. Altres mèrits com ara:
  • L’obtenció de premis, mencions honorífiques o guardons a l’activitat investigadora.
  • Els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut.
  • Les estades en centres de recerca.
  • Altres mèrits de recerca rellevants.

Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT).

Com a novetat d’enguany caldrà presentar totes les sol·licituds electrònicament (no presencialment al registre de l’AQU). Per fer-ho serà necessari disposar d’un certificat digital.

Com a novetat  d’enguany, atès l’Estat d’alarma, es manté obert el tràmit en línia per presentar les sol·licituds d'acreditació de recerca i recerca avançada fins a la data que s’indiqui un cop acabi la declaració de l’Estat d’alarma.

En conseqüència, s'amplia també el termini de presentació de la documentació necessària per a l'avaluació. Es podran fer arribar els documents per correu electrònic a professorat@aqu.cat, tot indicant el codi de tràmit ID de la sol·licitud i el DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.

Per a qualsevol consulta al respecte, podeu contactar amb la Sra. Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL.

+info: OVTInformació Acreditació de recercaCriteris per l’emissió de l’Acreditació RecercaInformació Acreditació Recerca AvançadaCriteris per l’emissió de l’Acreditació Recerca Avançada

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: