Ampliació del termini del Call for papers del Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Càtedra EthosEl termini per rebre articles en anglès sobre ètica aplicada per al dotzè número del Ramon Llull Journal of Applied Ethics s’amplia, per poder incloure articles sobre els reptes ètics plantejats per la COVID-19, fins al 22 de juliol de 2020.

La revista publica articles d’investigació originals sobre qualsevol aspecte d’ètica aplicada, principalment ètica organitzativa, ètica de les professions, ètica empresarial, bioètica, ètica dels mitjans de comunicació, ètica de l’educació i responsabilitat social corporativa.

La revista ha estat acceptada per a la seva indexació a SCOPUS. També està indexada a CARHUS +, The Philsopher’s Index, Caspur, Dialnet, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, OpenJGate, PrimoCentral, ProQuest, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions, Ulrich’s International Periodical Directory.

Es publica en paper (editorial Herder) i també en accés obert al repositori RACO.

Instruccions per als autors:

Els autors hauran d’enviar l’article complet en anglès, amb un resum d’unes 300 paraules i paraules clau a l’adreça electrònica mrosas@rectorat.url.edu. Convé incloure-hi una pàgina de presentació on s’enumerin el nom, el títol, la afiliació i hi aparegui la informació de contacte. Es suggereix una extensió d’entre 5.500 i 7.000 paraules. Es recomana emprar la font Times New Roman 12 i un espai interlinear d’1,5. Pel que fa a l’estil, convé seguir les indicacions de la revista Ethics.

+ info: Ramon Llull Journal of Applied Ethics

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url_ethos_1.png