Identifica’t digitalment: idCAT i cl@ve PIN

RecursosTot i que l’Estat d’alarma decretat suspèn tots els tràmits amb l’administració pública, és possible que en aquest període necessitis eines que t’identifiquin per a poder presentar documentació. Us en presentem dues que no requereixen cap tràmit presencial.

A nivell català: idCAT

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
  • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
  • NIE
  • Passaport
  • Document identificador d'un país de la Unió Europea
  • Targeta de residència comunitària

o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona interessada i Administració) en el cas del registre electrònic en línia com és el codi de la Targeta Sanitària Individual de CatSalut.

 • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”.

A nivell estatal: cl@ ve PIN

Es una forma de realitzar tràmits per Internet amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada que calgui. Aquest sistema d’identificació electrònica està basat en l’ús d’un codi escollit per l’usuari i un PIN comunicat al telèfon mitjançat la app cl@ ve PIN o amb un missatge SMS .

Per obtenir la cl@ ve PIN, cal:

 • És obligatori registrar-se prèviament en el sistema.
 • Hi ha dos sistemes: l’aplicació mòbil cl@ ve PIN o mitjançant missatges SMS

Caldrà fer servir el PIN rebut per a completar l’accés al sistema abans de 10 minuts, ja que passat aquest temps, si no s’ha realitzat l’accés, s’haurà de sol·licitar un nou PIN.

 

Important! Abans d’iniciar qualsevol tràmit assegureu-vos que aquest permet algun d’aquests tipus d’identificadors.

+info: idCAT mòbil, cl@ve PIN

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_recursos.png