Recull de Recursos Ètics sobre el Coronavirus (COVID-19) de l’Institut Borja de Bioètica

Institut Borja de Bioètica URLL’Institut Borja de Bioètica – URL, amb l’objectiu de proporcionar un marc ètic de referència per a la planificació i presa de decisions, ha seleccionat una sèrie d’articles de reflexió, així com recomanacions ètiques o protocols establerts en relació a la pandèmia COVID-19.

El recull està estructurat en els següents apartats:

  • Articles de reflexió.
  • Protocols i recomanacions ètiques.
  • Principals webs mèdiques monogràfiques COVID-19.
  • Organismes sanitaris.
  • Articles d’opinió.

+info: Banc de recursos ètics sobre el COVID-19

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url_IBB.jpg