Convocatòria Fundació Nestlé per a projectes de recerca en nutrició a països en desenvolupament

Nestlé FoundationLa Fundació Nestlé proporciona diversos ajuts per al desenvolupament de projectes recerca que abordin la nutrició humana en països en desenvolupament.

Actualment, el treball de la Fundació està dedicat principalment a problemes relacionats amb la recerca en nutrició humana sobre:

  1. Nutrició maternal i infantil, inclosa la lactància maternal i l’alimentació complementària,
  2. Deficiències i desequilibris macro i micronutrients.
  3. Interaccions entre infecció i nutrició.
  4. Educació nutricional i promoció de la salut.

Els projectes finançats solen tenir una durada d’un a tres anys. Es finançaran de forma preferent, els projectes amb un alt potencial per a una millora efectiva i sostenible de l'estat nutricional. El pressupost dels projectes ha de ser adequat i raonable i s’ha de justificar detalladament.

Un dels principals objectius de la Fundació és la transferència de coneixement científic i tecnològic als països en vies de desenvolupament. En els casos en què es realitzin projectes de recerca patrocinats per la Fundació en col·laboració amb personal investigador de les universitats i instituts de recerca de països amb ingressos alts, s’haurà de destinar, com a mínim, el 75% del pressupost a actuacions en el país de baixos ingressos.

Normalment no es consideren sol·licituds de subvencions a la recerca procedents de països amb ingressos alts, excepte en condicions rares i excepcionals.

Les persones interessades en presentar una proposta han d’enviar una Carta d’Intenció (Letter of Intent) on s’ha de descriure breument el projecte i el pressupost. Si el projecte és compatible amb la política actual de finançament de la Fundació, els sol·licitants rebran una invitació per presentar una proposta completa. Les Cartes d’Intenció es poden enviar tot l’any.

+info: Fundació Nestlé, Convocatòria 

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_nestle.png