Convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca ACM per l’any 2020

Aristos Campus MundusOberta la VI Convocatòria del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación Aristos Campus Mundus 2020. La convocatòria, que té per finalitat el finançament de projectes duts a terme per grups de recerca de les tres universitats espanyoles que integren l’ACM, té un pressupost total de 90.000 euros.

Els projectes hauran de complir amb els dos següents requisits per poder optar als ajuts:

  1. Comptar amb la participació d’un mínim de dos grups de recerca de dues de les universitats que integren l’ACM, o bé amb la d’un Centro Distribuido de Investigación reconegut segons la normativa publicada el 17 de novembre de 2014.
  2. Emmarcar-se en alguna de les Àrees d’Especialització o Focus Areas (FA) de l’ACM 2015, que són:
  • Innovació social i canvi social
  • Management i responsabilitat social
  • Educació: innovació, competències i valors
  • Salut i biociències
  • Energia i sostenibilitat

El pressupost màxim a finançar serà de 15.000 euros per projecte i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de febrer de 2020.

La presentació de les sol·licituds es farà en format electrònic amb confirmació de lliurament, a la Secretaria d’ACM (convocatorias@aristoscampusmundus.net).

+info: Convocatòria, Formulari de sol·licitud, Web Aristos Campus Mundus

 

 
Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: