Convocatòria URL sexennis CNEAI

Universitat Ramon LlullPublicada la resolució rectoral URL/R33/2019 de convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad Investigadora (CNEAI). 

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

A diferència de la passada convocatòria:

  • Enguany, la CNEAI no ha obert en aquest moment de l’any la convocatòria per a l’avaluació de l’activitat de transferència del coneixement i la innovació.
  • Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que es registrin al Registro Unificado de Solicitantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i, a més, caldrà que disposin del DNIe o  del certificat digital expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per tal de poder registrar la sol·licitud.

El PDI de la URL interessat en presentar-se a la present convocatòria de sexennis haurà de complir els requisits següents a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva.

A la sol·licitud s’haurà d’annexar el CV abreujat, el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les sol·licituds, una vegada registrades online, caldrà imprimir-ne el resguard resultant i entregar-lo en paper i per duplicat al registre de la Universitat (Claravall, 1-3. 08022 Barcelona).

El termini de presentació de la sol·licitud al registre de la Universitat finalitza el 31 de gener de 2020.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans del 24 de gener de 2020.

+info: Resolució rectoral, Guia del sol·licitant, Aplicació telemàtica avaluació recerca, Convocatòria sexennis, Criteris específics d’avaluació

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: