Convocatòria de places d’acadèmics numeraris

Academia Joven EspañaLa Academia Joven de España convoca 13 places d’acadèmics numeraris, que prendran possessió de la plaça durant l’any 2020.

Per poder optar a una de les places cal complir amb els següents requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Està en possessió del títol de doctor/a.
  • Tenir coma màxim 42 anys d’edat i haver transcorregut com a màxim 14 anys des de l’obtenció del títol de doctor/a (calculats a 31 de desembre de 2020).

Caldrà presentar la documentació en el format i forma que s’especifica a la convocatòria.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 31 de gener de 2020.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_academ_joven_esp.jpg