Convocatòria de 12 ajuts per a la realització d’estudis de Màster en universitats o institucions d’educació superior dels Estats Units d’Amèrica pel curs 2020-2021

Fulbright EspañaLa Comissió Fulbright a Espanya convoca, juntament amb el MCIU, 12 ajuts per a la realització d'estudis de Màster en Universitats i altres institucions d'educació superior acreditades per impartir aquests estudis als Estats Units d’Amèrica.

Aquesta convocatòria proposa crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar la realització de programes de Màster en les esmentades institucions per persones en possessió d'un títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent en el marc del programa d'ajudes MICIU-Fulbright. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els estudis de Dret i MBA.

Els ajuts inclouen:

 • Una quantia mensual de 2.220 euros.
 • Una quantia en concepte de matrícula o taxes acadèmiques per un import màxim de 20.000 euros.
 • Un ajut de 1.500 euros per a despeses de viatge d’anada i tornada.
 • Assegurança d’accidents i d’assistència sanitària.

La duració dels ajuts serà de 12 mesos, prorrogable per altre període màxim de 12 mesos.

Els requisits per participar són:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu amb residència en Espanya. Les persones que tinguin doble nacionalitat, estatunidenca i europea, no poden optar per aquests ajuts.
 • Les persones sol·licitants han d’estar en possessió o en condicions d’obtenir un títol de grau o equivalent, i haver acabat els estudis amb posterioritat a l’1 de gener de 2016. S’ha d’acreditar un mínim de 240 crèdits. La nota mitjana ha de ser igual o superior a 7 punts (en l’escala 0-10).
 • No haver gaudit de beques o ajuts per a la realització d’estudis de màster a l’estranger per un període superior a 12 mesos.
 • No haver obtingut cap títol superior emès per institucions dels EUA, ni estar realitzant estudis de postgrau o projecte de recerca predoctoral als EUA.
 • No haver finalitzat cap doctorat.
 • No haver gaudit d’una beca Fulbright d’ampliació d’estudis de postgrau.
 • No estar residint als EUA en el període immediatament anterior al començament de l’ajut. Aquest requisit s’ha d’acreditar davant la Comissió Fulbright en el moment d’assistir a l’entrevista personal.
 • Excel·lent coneixement de l’idioma anglès. 
 • Haver sol·licitat l'admissió per als estudis de Màster en una universitat o institució d'Educació Superior dels EUA. Només es consideraran sol·licituds a institucions acreditades pel U.S. Department of Education per impartir programes de màster.
 • No s'admetran sol·licituds per a estudis de màster el primer curs dels quals s'hagi completat fora dels EUA, ni l'opció de cursar part dels estudis en un altre país, ni realitzar programes de Màster a temps parcial, no presencials o a distància.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 5 de febrer de 2020.

+info: Bases i impresos

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fulbright_espana_1.png