Ajuts per a fer una estada de recerca “Ruth Lee Kennedy” del Programa Fulbright

Fulbright EspañaLa delegació espanyola del International Institute i la Comissió Fulbright han obert la convocatòria de dos ajuts per a fer una estada de recerca als Estats Units d’Amèrica.

La dotació econòmica de cada ajut és de 5.000 dòlars i el l període per realitzar l’estada ha d’estar comprés entre l’estiu 2020 i la tardor 2021.

La durada de l’estada no pot ser inferior a tres ni superior a dotze mesos.

Els requisits per a poder optar als ajuts són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola. No poden sol·licitar l’ajut aquelles persones que actualment resideixen als Estats Units d’Amèrica o tenen la doble nacionalitat espanyola-estatunidenca.
  • Haver obtingut el títol de doctorat en una universitat espanyola a partir de juny 2013 i abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • Posseir un excel·lent coneixement de la llengua anglesa.
  • Es donarà prioritat als sol·licitants que no hagin fet estudis o recerca prèvia en una universitat o centre de recerca estatunidenc.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 20 de febrer 2020.

+info: Convocatòria  

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fulbright_espana_0.png