Publicació de la llista prioritzada de sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2020

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web, en data 12 de desembre de 2019, la llista prioritzada de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell per a l’any 2020 (FI 2020).

Les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de la present llista al tauler d’anuncis oficial del web de la  URL,  al  registre  del  Rectorat  de  la  URL  (Claravall,  1-3 | 08022  Barcelona) o  per  correu electrònic a vicerectorat.recerca@url.edu

Aquesta convocatòria rep el finançament de 

+info: Taulell d’anuncis URL

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_120.png