Ajuts de Recursos Humans del MCIU: Ramon y Cajal (2a Part)

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl MCIU ha publicat la convocatòria dels ajuts Ramon y Cajal 2019, que finança la incorporació d’investigadors nacionals i estrangers que hagin obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2009 i el 31/12/2016.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 5 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 31.600 euros. També es preveuen 40.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca.

També hi ha un ajut de 100.000 euros per aquells centres que creen un lloc de treball permanent (a partir del 4art any de contracte).

El personal investigador interessat en presentar la seva candidatura ho ha de fer a través de la seu electrònica del MCIU. El termini de presentació comença el 12 de desembre 2019 i finalitzarà el 14 de gener de 2020 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper dilluns 13 de gener de 2020.

+ info: Convocatòria, Web MCIU, Preguntes freqüents

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCIU_28.png