Ciència oberta: tria un repositori per tenir les dades en obert!

Universitat Ramon LlullDurant l’elaboració del Pla de Gestió de Dades del teu projecte de recerca et preguntaràs on dipositar les dades. Les opcions son diverses, saps com triar la que millor s’adequa a les teves necessitats? Et recomanem!

Avui en dia, la decisió d’escollir un repositori de dades pot arribar a ser tot un repte. Algunes disciplines acadèmiques han establert i consolidat certs repositoris de dades de recerca. En canvi, d’altres àmbits d’investigació no tenen aquestes possibilitats. La selecció d’un o altre repositori comporta certa planificació a l’hora de generar les dades, ja que cal complir amb els requisits que aquests demanen (estàndards de metadades, documentació, drets d’autor, preservació...).

El Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC ha elaborat una versió actualitzada del document Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca. Aquest document té per objectiu recolzar els investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades de recerca atès que els projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea cal que dipositin en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).

Perquè les dades siguin FAIR aquestes han de ser cercables (amb metadades i identificadors únics i persistents), accessibles (dades i metadades comprensibles per humans i màquines i que es trobin dipositades en repositoris verificats), interoperables (vocabularis controlats) i reusables (amb llicències clares i que s’informi de la procedència).

Podreu trobar tota aquesta informació (i més!) a la pàgina web de la URL dedicada a ciència oberta, i podeu dirigir els vostres dubtes al respecte a l’Anna Caellas, de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca, Ciència oberta: les dades també han d’estar en obert!, Ciència oberta a la web URL

Tipus: 
Notícia URL
Recursos
foto_mailchimp: