Ajuts de “la Caixa” per estudis de postgrau en universitats europees per l’any 2020

Obra Social "la Caixa"La  Fundació  Bancària "la Caixa" convoca 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), llevat d'Espanya.

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Haver obtingut el títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris) obtingut entre el gener de 2011 i el juliol de 2020.
  • Acreditar el coneixement d’una llengua estrangera tal i com s’especifica a les bases.
  • En el cas que es vulgui cursar un MBA, caldrà una experiència laboral mínima de dos anys.

Els ajuts tenen una dotació econòmica que cobreix la matrícula sense límit d’import, una dotació mensual que varia depenent del país a on es cursaran els estudis i altres despeses com les de desplaçament, instal·lació, assistència a seminaris, etc.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de gener de 2020.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_35.jpg