Oberta la convocatòria 2020 “Knowledge Alliances” del programa Erasmus+

Comissió EuropeaOberta la convocatòria Knowledge Alliances 2020 del programa Erasmus+, l’objectiu de la qual és la d’enfortir la capacitat d’innovació d’Europa i promoure la innovació a les institucions d’educació superior, a les empreses i a l’entorn sòcio-econòmic en general.

La finalitat de la convocatòria és el desenvolupament de projectes que contribueixen a la modernització del sistema d’educació superior d’Europa tal com es descriu a 2017 EU Communication on the Renewed EU Agenda for Higher Education.

Knowledge Allainces són projectes transnacionals, estructurats i orientats a resultats, principalment entre les institucions d’educació superior i les empreses. Estan oberts a qualsevol disciplina o sector i a la cooperació intersectorial. Els socis comparteixen objectius i treballen junts per aconseguir resultats mútuament beneficiosos. Aquests resultats han de ser ben definits, realistes i adreçar les qüestions identificades en l’anàlisi de necessitats.  

Alguns exemples de les activitats que s’admeten en aquesta convocatòria:

 1. impulsar la innovació a les institucions d’educació superior, a les empreses i a l’entorn sòcio-econòmic en general:
  • desenvolupar i implementar nous mètodes d’ensenyament i aprenentatge (nous plans d’estudis multidisciplinaris centrats en l’alumne, o l’ensenyament i aprenentatge basats en problemes reals);
  • organitzar programes i activitats educatives amb i en empreses;
  • desenvolupar conjuntament solucions per qüestions desafiants, innovació de productes i processos (estudiants, professorat i professionals de manera conjunta);
 2. desenvolupar mentalitats i habilitats empresarials:
  • crear esquemes d'aprenentatge i aplicació de competències transversals en els programes d'educació superior desenvolupats en cooperació amb empreses, destinats a enfortir l'ocupabilitat, la creativitat i els nous camins professionals;
  • introduir l'educació empresarial en qualsevol disciplina per proporcionar a l’alumnat, al personal investigador i al personal docent els coneixements, les habilitats i la motivació, per a participar en activitats empresarials en una varietat d’entorns;
  • obrir noves oportunitats d'aprenentatge a través de l'aplicació pràctica d'habilitats empresarials, que poden innovar i/o conduir a la comercialització de nous serveis, productes i prototips, a la creació de noves empreses i spin-offs:
 3. estimular el flux i l'intercanvi de coneixement entre les institucions d'educació superior i les empreses:
  • estudiar activitats relacionades amb el treball de camp en empreses, totalment incorporades al pla d'estudis, reconegudes i acreditades;
  • provar mesures innovadores;
  • intercanvi d’alumnat, personal investigador, personal docent i personal d’empreses per períodes limitats;
  • implicació del personal de les empreses a les tasques de docència i de recerca.

La convocatòria s’adreça a projectes de 2 o 3 anys de durada, amb un pressupost d’entre 700.000 € i 1.000.000 €.

El termini de presentació de propostes finalitza el 26 de febrer del 2020 a les 17.00.

El personal investigador de la URL que es vulgui presentar a aquesta convocatòria n’haurà d’informar a la Ruth Babington (rbabington@recerca.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.  

+info: Convocatòria, Programme Guide, EACEA

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_21.png